Marché de HUE, Septembre 2014

Marché du HUE, au Vietnam. Marché couvert et abords extérieurs. Promenade dans les allées d'un marché .

Market HUE, Vietnam. Indoor market and outdoor surroundings. Walk in the driveway of a market.
Thị trường Huế, Việt Nam. Thị trường trong nhà và ngoài trời xung quanh. Đi bộ trên đường vào nhà của một thị trường so với Rungis cho các chuyên gia nói riêng."

Retour