Best of street food of Hue city, Viet Nam

Quoi et où manger à Hué
What and where to eat in Hue, Viet Nam

More info: http://danangcuisine.com/travel/best-of-hue-street-food-a-one-day-trip-report/

1. Bún bò Huế (Hue beef noodle soup)
5 Nguyễn Du, Huế

2. Bánh khoái
Lạc Thiện - 6 Đinh Tiên Hoàng, Huế

3. Bánh bèo, nậm, lọc
Hàng Me -- 12 Võ Thị Sáu, Huế

4. Bún hến, cơm hến
Nhỏ - Phạm Hồng Thái, Huế (morning)

5. Bánh ướt thịt quay
Bà Sửu - National Route, 25km from Hue"

Retour
×