Best of street food of Hue city, Viet Nam

Quoi et où manger à Hué What and where to eat in Hue, Viet Nam More info: http://danangcuisine.com/travel/best-of-hue-street-food-a-one-day-trip-report/ 1. Bún bò Huế (Hue beef noodle soup) 5 Nguyễn Du, Huế 2. Bánh khoái Lạc Thiện - 6 Đinh Tiên Hoàng, Huế 3. Bánh bèo, nậm, lọc Hàng Me -- 12 Võ Thị Sáu, Huế 4. Bún hến, cơm hến Nhỏ - Phạm Hồng Thái, Huế (morning) 5. Bánh ướt thịt quay Bà Sửu - National Route, 25km from Hue"

Retour
×